Idé och diskussionsforum på Ringstorpsgården den 25 januari 2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ringstorpsgården Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg

Vi brukar samlas i DHS lokaler på 2:a våningen.

 

_________________________________________________________________________ 

 

Vi var ett fyrtiotal som hade mycket att diskutera. Framförallt diskuterade vi om vården.​

Önskemål är att starta upp matlagningsgrupp, tyvärr så är det svårt att få tag i lokal  med kök, men vi ger inte upp,​

Vi planlade för nästa möte oh då inbjuds från brottsofferjouren. ​

Vi diskuterade om ensamheten.. Vad innebär ensamhet, hur utvecklas sinnen och hur påverkas vi människor.​

Men ensamhet kan också väcka känslor av övergivenhet, otrygghet och skapa ångest och nedstämdhet. Många trivs allra bäst när de har andra människor omkring sig. Ensamhet som inte känns bra kan se ut på lite olika sätt. ​

Ofrivillig ensamhet​

Det som kanske ställer till det allra mest är den ofrivilliga ensamheten, att inte ha möjlighet att välja. Vi människor är flockdjur och skapta för att befinna oss i någon form av gemenskap med andra. Vi har biologiska system som är utvecklade för att vi ska överleva och vara tillsammans. Förr i tiden, när vi levde bland fler fysiska hot, var det ju förenat med fara att vara ensam.  Att mista flocken innebar inte sällan en säker död. Vi fungerar likadant idag, hotsystemet reagerar på ensamhet, vi klarar oss inte så bra utan en flock. Flocken behöver inte vara stor, men det behöver finnas någon. Ensamhet är alltså ett hot som alarmsystemet reagerar på. ​

När vi upplever ofrivillig ensamhet och isolering riskerar vi att långsamt utveckla, kroniskt påslag av stressystemet i kroppen. Det ger till slut en hel del symtom. Ensamma människor har högre risk att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke, tidigare utveckling av demens och ökad smärtproblematik. Därtill kommer ofta psykologiska svårigheter som depression, starka känslor av skam, missbruk av alkohol och andra starka medel som  ökar aggressivt beteende. ​

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________