Fredagen den 21 februari 2020 var vi inbjuda av SPF i Höganäs för att dela med oss av de erfarenheter som vi har efter vår egen uppstart. Josefin Forsberg och Arne Aderup berättade inför ett 20 tal personer.

******************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************'**********************************************

 

                                                                                       

                                                                        

 

 

          Foto Margaretha Ahlström