PRESSRUM

SPF Seniorcentrum i media.

 

Klicka på texten nedanför linjen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Helsingborgs Dagblad den 17 juli 2019 Ofrivillig Ensamhet SPF Helsingborg.

 Helsingborgs Dagblad den 16 mars 2019 Ofrivillig Ensamhet SPF Helsingborg

                                                Helsingborgs Dagblad 17 juni 2018. Politiker satsar 741 000 för att motverka ensamhet för äldre.

                                                           Helsingborgs Dagblad 25 januari 2018. Olle Larssons råd till ensamma äldre.