Vänträffen på Ringstorpsgården den 21 februari 2020.

*****************************************************************************************    

 

***************************************************************************************

 Idag informerades bl.a. om verksamhetens planerade utveckling med ny hemsida samt uppdatering av broschyren. 

Ett 60 tal deltagare slöt upp.

******************************************************************************************************